Doradztwo inwestycyjne, dotacje unijne, zamówienia publiczne.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie zwiększyć swój potencjał. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi inwestycji, pozyskiwania dotacji unijnych oraz zamówień publicznych.

Wypełnij formularz

Oferujemy Państwu kompleksową usługę polegającą na zbadaniu możliwości uzyskania dofinansowania zarówno ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak i krajowych i zagranicznych mechanizmów finansowania, sporządzenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, wsparciu w realizacji projektu oraz jego rozliczenie.

corobimy

co robimy

 • Doradztwo inwestycyjne
 • Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej
 • Rozliczenie dotacji
 • Audyt projektu
 • Szkolenia
dla kogo

dla kogo

 • Przedsiębiorcy i rolnicy
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Fundacje i Stowarzyszenia
 • Wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Kluby sportowe
 • Kościoły i Związki wyznaniowe
jak pracujemy

jak pracujemy

Darmowe przeprowadzenie wstępnej analizy możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Gwarancja poprawności sporządzonej dokumentacji (w przypadku błędów zwrot wynagrodzenia). Rozliczenie etapami w trakcie realizacji projektu. Profesjonalne wsparcie od pomysłu do zakończenia trwałości projektu.

Zakres programów

Regionalne Programy Operacyjne
Program Inteligentny Rozwój
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Polska Wschodnia
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rybactwo i Morze
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Fundusze norweskie
Inicjatywa Jeremie preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw

Napisz do nas aby uzyskać indywidualną ofertę

Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności

Schemat współpracy podczas realizacji projektu

Krystian Karwatowicz

Tel +48 663-033-948

krystian@karwatowicz.pl

Szczecin 71-004

ul. Ledóchowskiego 23/10

NIP: 599-279-76-64